1. Toome Android veya IOS mobil uygulamasını ve www.toomeapp.com web sitesini (birlikte “Uygulama” denecektir) kullanmadan ve üye olmadan önce Uygulama tarafından sunulan hizmetlerin kullanım şartlarını düzenleyen bu üyelik sözleşmesini (“Sözleşme”) ve Uygulama içerisinden erişilebilen Gizlilik Koşulları’ nı okuyunuz ve tüm maddeleri kabul etmiyorsanız üye olmayınız ve Uygulama’ yı kullanmayınız. Uygulama’ ya üye olmanız veya Uygulama’ yı kullanmanız, aşağıdaki tüm hüküm ve şartları, ayrıca Uygulama içinden erişilebilen Gizlilik Koşulları’ nı dikkatlice okuyup anlamış ve kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecektir.
 2. İşbu Sözleşme, Uygulama’ nın tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olan Datanext Teknoloji Anonim Şirketi (“Uygulama’nın Sahibi”) ile Uygulama’ ya üye olan kişi (“Üye”) arasında Üye Uygulama'yı ziyaret ettiği, Uygulama'ya giriş yaptığı veya üyeliğinin başladığı andan itibaren geçerlidir.
 3. Üye işbu Sözleşme’ de yer alan tüm hüküm ve şartlara uygun olarak davranacağını, işbu Sözleşme’ de yer alıp almamasına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yasal hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Uygulama’ ya üye olmak için kişilerin kendilerine ait bir Facebook hesabı olması zorunludur ve üye olurken bu hesap kullanılır. Uygulama’ya Facebook hesabınızla giriş yaptığınızda, Facebook hesabınızda yer alan temel profil bilgilerinize ve Uygulama'nın çalışması için gerekli diğer bazı bilgilere Uygulama’nın Sahibi’nin erişmesine ve kullanmasına izin vermiş olursunuz.
 5. Üye olabilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üye, Uygulama’ya üye olurken kullandığı Facebook hesabında veya üyelik aşamasında Uygulama içerisinde belirttiği cinsiyetinin, açık doğum tarihinin, eğitim bilgilerinin ve üye olurken verdiği tüm diğer bilgilerin doğru olduğunu, Uygulama’ya giriş yapmak ve kullanmak için yasal yetkili olduğunu, Uygulama’ya girişte ve kullanımda her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 18 yaşını doldurmamış olduğu tespit edilen üyelerin üyeliği iptal edilir.
 6. Uygulama’nın Sahibi, üyeler tarafından üye profillerinin oluşturulmasında veya değiştirilmesinde sağlanan veya kullanılan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güvenli, hukuka ve işbu Sözleşme’nin hükümlerine uygun olduğunu garanti etmekle yükümlü değildir ve taahhüt etmez.
 7. Uygulama’nın Sahibi, üyelerin Uygulama’ya üye olurken veya sonradan Uygulama’ya giriş için kullandıkları Facebook hesaplarındaki bilgilerin doğru, güvenli, hukuka ve işbu Sözleşme’nin hükümlerine uygun olduğunu garanti etmekle yükümlü değildir ve üyelerin bu hesaplardan yaptıkları paylaşımlardan sorumlu değildir.
 8. Uygulama’ya üye olurken kullanılan Facebook hesabına bağlı e-posta adresinin Üye’ye ait ve aktif olarak kullanılan bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili yazışmalarda ve bildirimlerde bu e-posta adresi esas alınır ve kullanılır; bu e-posta adresinin hatalı olmasından, Üye’ ye ait olmamasından veya Üye tarafından aktif olarak kullanılmıyor olmasından kaynaklanan sorunlardan Uygulama’ Sahibi sorumlu değildir.
 9. Uygulama sadece bireylerin kişisel kullanımı içindir. Üye İşbu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, üye profilini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen başkasına kullandıramaz, ödünç veremez, devredemez, bu amaçlara hizmet edecek faaliyetlerde bulunamaz. Bu tür çabaların ve yetkisiz kullanımların doğurabileceği sorunlardan ve zararlardan Üye sorumludur, Uygulama’nın Sahibi doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. Üyeliğini başkasına kullandırdığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 10. Herhangi bir kurum, şirket, vakıf, iş çevresi veya organizasyon Uygulama’ya üye olamaz.
 11. Üye, Uygulama içinde kendisine sunulan hizmet ve imkanları ticari amaçla kullanamaz, ticari amaç taşıyan veya reklam içeren hiçbir bilgi veya içerik iletemez, diğer üyeleri ticari veya reklam amaçlı olarak başka bir organizasyona, mobil uygulamaya veya web sitesine yönlendiremez, diğer üyelerden herhangi bir ürün veya hizmet satın almak veya onlara ürün veya hizmet satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz, elektronik yollarla üyelerin kullanıcı adı ve e-posta adresi gibi bilgilerini toplamaya çalışamaz.
 12. Üye tarafından Uygulama ’da oluşturulan profilde yer alan yaş, resim, eğitim ve bazı diğer bilgiler tüm Uygulama üyeleri tarafından görülebilir. Üye, profili diğer üyelerin görmesine açık olduğu sürece bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Profil alanlarında Uygulama tarafından zorunlu tutulanlar dışında soy isim, telefon numarası, ikamet adresi, e-posta adresi, web sitesi adresi gibi özel bilgiler verilemez, bu amaçla gerekirse üyelik için kullandığı ve Uygulama içerisindeki profil alanlarında yer alan Facebook hesabındaki bilgileri revize etmek Üye’nin sorumluluğundadır.
 13. Uygulama’nın Sahibi, üyelerin Uygulama profillerinde ve/veya üyeler arasında yazılan mesajlarda yer alan bilgi ve içeriklerden, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı veya eksik veya hukuka aykırı olmasından, diğer üye veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesinden ve bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine veya mobil uygulamalara yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu değildir, bu bilgi ve içeriklerde yer alan görüşleri paylaşmak durumunda değildir.
 14. Uygulama’nın Sahibi, link verdiği veya banner tanıtımı yaptığı sitelerin veya Uygulama üzerinden paylaştığı üçüncü şahıslara ait bilgi, görüş, tavsiye ve içeriklerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve faydasını onaylamaz ve garanti etmez. Üye’nin bu tür site ve üçüncü şahıslar ile girebileceği temasta, alış verişte veya diğer ilişkilerinde yaşayabileceği sorunlardan ve doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan Uygulama’nın Sahibi sorumlu değildir.
 15. Üye’nin Uygulama içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, görüş, tavsiye ve içeriğe güvenmesi ve benimsemesine bağlı olarak uğrayabileceği kayıp ve zararlardan Uygulama’nın sahibi sorumlu değildir.
 16. Üye’nin Uygulama içerisinde yaptığı her işlem ve eylemin hukuki ve cezai sorumluluğu Üye’ye aittir.
 17. Uygulama’nın Sahibi, Üye’nin aynı veya farklı bilgi ve içerikle birden fazla üye profili oluşturması halinde Üye’nin tüm üyeliklerini iptal edebilir.
 18. Üye, Uygulama’nın Sahibi’ne yapacağı bildirimleri yazılı olarak Uygulama içerisinde yer alan ilgili alanlardan veya support@toomeapp.com e-posta adresinden yapmak zorundadır. Bildirimlerin diğer yöntemlerle yapılmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Uygulama’nın Sahibi sorumlu değildir.
 19. Üye, telif hakları, ticari marka hakları veya diğer mülkiyet hakları tarafından korunan veya bu şekilde korunan malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, içerik veya malzemeyi haklarını elinde tutan kişiden izin almadan Uygulama içerisinde bulunduramaz ve paylaşamaz. Bu ihlallerden kaynaklanan sorunlardan ve zararlardan Üye sorumludur. Üye, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların ve/veya Uygulama’nın Sahibi’nin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olduğunu, Uygulama’nın Sahibi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 20. Üye’nin hesabından yapılan tüm işlemlerden ve şu tedbirleri almaktan Üye sorumludur:
  • Üye verilerinin Uygulama’nın Sahibi’nin ihmali olmaksızın yetkisiz kişilerce okunmasının ve/veya Üye hesabının yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasının önlenmesi,
  • Uygulama’ya girişte kullanılan her türlü kullanıcı adı, şifre, vb. gizli bilgilerin korunması,
  • Üye’nin Uygulama’ya giriş yaptığı cihazın yetkisiz kişilerin erişiminden korunması,
  • Kullanım sonunda Uygulama’dan (Uygulama ayarlarındaki çıkış işlemi ile) ve mobil cihazında yüklüyse Facebook mobil uygulamasından ve varsa diğer Facebook girişlerinden çıkış yapması
  Üye bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Uygulama’nın Sahibi’nin, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan sorumlu olduğunu, Uygulama’nın Sahibi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 21. Üye, Uygulama içerisinde verdiği tüm bilgilerin, paylaşımlarının, yazdığı tüm mesajların ve Uygulama içerisindeki tüm aktivitelerinin bütün olarak veya kısmen, dünya çapında, bilinen veya yeni ortaya çıkacak tüm mecralarda kullanım, kopyalama, saklama, uyarlama, diğer materyallerle birleştirme, dağıtım, yayınlama ve sergileme hakkını bedelsiz, sürekli olarak, geri alınamaz, münhasır olmayan, transfer edilebilir şekilde Uygulama’nın Sahibi’ne vermiş olur. Üye, aynı zamanda Uygulama’nın diğer üyelerine ticari olmayan kullanımlarla sınırlı olmak üzere Uygulama içerisinde diğer üyelere açık alanlarda verdiği tüm bilgileri ve içeriği görüntüleme hakkı verir.
 22. Üye, Uygulama’nın Sahibi’ne herhangi bir yolla gönderdiği mesajlardaki yeni özellik ve iyileştirme önerileri ve diğer tüm bilgiler için Uygulama’nın Sahibi’nden herhangi bir ücret veya hak talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 23. Üye, kendisine ait Uygulama profilinde görünen alanlarda ve Uygulama’yı kullanarak diğer üyelere yazdığı mesajlarda suç teşkil edecek, yasalara aykırı, uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan veya böyle durumları teşvik eden, yanlış, hatalı, hakaret veya küfür içeren, tehdit edici, rahatsız edici, küçük düşürücü, itibarı ve kişilik haklarını zedeleyici, fikri mülkiyet ve gizlilik haklarını ihlal eden, iftira edici, ırkçı, herhangi bir gruba veya kişiye karşı nefret içeren veya fiziksel zarar verilmesini teşvik eden, kaba, taciz edici, müstehcen, ahlaka aykırı, herhangi bir siyasi görüşün veya dinin propagandasını yapan, para veya parasal değer talep veya vaat eden, ticari veya yasadışı amaçlar için diğer üyelerden parola veya kişisel bilgi talep eden, ticari veya organizasyonel aktivitelerin promosyonunu yapan, yasadışı aktiviteler hakkında bilgilendirici bilgi ve içerik bulunduramaz. Uygulama’nın Sahibi bu tür bilgi ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir, bunları giren Üye’nin üyeliğini herhangi bir ihbar yapmadan iptal edebilir.
 24. Uygulama’nın Sahibi, üyelerin profil bilgilerini, Facebook hesaplarından alınan tüm bilgileri ve içerikleri, Uygulama içerisindeki aktivitelerine dair oluşan tüm bilgileri, Üye’nin Uygulama içerisinden diğer üyelere gönderdiği mesajları ve paylaştığı diğer tüm içerikleri, diğer internet sitesi ve mobil uygulamalardaki aktivitelerini herhangi bir yerde bulunan cihaz veya veri tabanlarında muhafaza edebilir, muhafaza ettiği bu bilgileri Gizlilik Koşulları’nda belirtilen koşullarda özel programlar ile tarayabilir, inceleyebilir, kullanabilir, paylaşabilir, açıklayabilir. Üye, bu bilgilerin taranması, incelenmesi, saklanması, kullanılması, paylaşılması, açıklanması sebebiyle hiçbir hak ihlali iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu erişim, tarama ve incelemeler sonucunda Uygulama’nın Sahibi gerekli gördüğü takdirde Üye’nin mesajlarını ve paylaştığı her türlü içeriği silebilir, profilini yayından kaldırabilir, üyeliğini iptal edebilir.
 25. Uygulama’nın Sahibi, Üye’nin sisteme yüklediği profil, bilgi ve içerikleri hiçbir sorumluluğu olmadan, herhangi bir ihbar yapmadan ve herhangi bir sebep göstermeden Üye’nin kendisi de dahil olmak üzere erişime kapatma, silme, üyeliği iptal etme ve Üye’nin Uygulama’ya erişimini engelleme hakkına sahiptir. Uygulama’nın Sahibi tarafından talep edilebilecek değişiklik taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’nin kendisine aittir.
 26. Uygulama’nın Sahibi, hiçbir sorumluluğu olmadan, herhangi bir ihbar yapmadan ve herhangi bir sebep göstermeden kendi belirleyeceği bir IP adresinden veya IP adres bloğundan gelen kullanıcıların Uygulama’ya erişimini engelleme hakkına sahiptir.
 27. Üye veya Uygulama’nın Sahibi tarafından üyelik iptal edildikten sonra, işbu Sözleşme’nin doğal olarak son bulan hüküm ve yükümlülükleri dışındaki tüm hüküm ve yükümlülükleri geçerliliğini koruyacaktır.
 28. Uygulama içinde ve dışında üyelerin davranışı, üyeler arasındaki iletişim, etkileşim ve ilişkilerden kaynaklanan duygusal hasar, parasal kayıp, fiziksel yaralanma, ölüm ve diğer her türlü sorun ve sonuç üyelerin kendi sorumluluğundadır. Uygulama’nın Sahibi, üyelerin suç sicilini, özgeçmişini veya üyelerle ilgili herhangi bir bilginin doğruluğunu araştırmamaktadır, erişilebilen devlet ve kamu kayıtlarını kullanarak araştırma hakkına sahiptir fakat bununla yükümlü değildir. Diğer üyelerle iletişim, etkileşim ve ilişki içine girmeden önce gerekli tedbirleri almak üyelerin sorumluluğundadır; özellikle Uygulama dışında görüşme, yüz yüze görüşme veya para gönderme gibi durumlarda üyelerin gerekli tedbirleri alması ve çok dikkatli olması kendi sorumluluğundadır. Uygulama’nın Sahibi, üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip etme hakkına sahiptir fakat bununla yükümlü değildir. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan herhangi bir maddi veya manevi zarardan Uygulama’nın Sahibi sorumlu değildir.
 29. Üye, Uygulama’yı Uygulama’nın Sahibi’nin diğer üyelere hizmet vermesini olumsuz yönde etkileyecek tarzda kullanamaz ve şu faaliyetlerde bulunamaz:
  • Uygulama’ya bilgisayar virüsü yükleme, zaman bombası veya truva atı yükleme, yazılım veya donanımların çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek yazılım kodu, dosya veya program yükleme, spam mesajları gönderme,
  • Yetkisi olmayan alan ve sayfalara erişmeye çalışma,
  • Kripto mekanizmalarını kırmaya çalışma,
  • Tersine mühendislik ve benzeri faaliyetlerle Uygulama’nın çalışma prensiplerini veya yazılımını kısmen veya tamamen çözmeye, değiştirmeye veya yeniden derlemeye çalışma,
  • Uygulama tarafından iletilen veya Uygulama’ya iletilen veri paketlerinin ve bilgilerin kaynağını doğrudan veya herhangi bir yazılım kullanarak manipüle etmeye çalışma,
  • Uygulama’yı, Uygulama’nın Sahibi’ni, Uygulama’nın Sahibi’ne ait ticari marka, logo veya sloganları referans olarak kullanarak herhangi bir kişiyi Uygulama dışında bir mobil uygulama veya web sitesine yönlendirmeye çalışma,
  • Herhangi bir yolla, aygıtla veya yazılımla Uygulama’ya müdahale etmeye çalışma
  Üye’nin Uygulama’ya zarar verdiği veya yazılım kodlarını ve diğer ticari sırları ve gizli bilgileri ele geçirmeye çalıştığı tespit edilirse Uygulama’nın Sahibi yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.
 30. Uygulama’nın Sahibi, üyelik süresi içerisinde Üye’nin Uygulama içerisinde veya sayesinde başarılı veya başarısız herhangi bir ilişki kurmasını hiçbir şekilde garanti ve taahhüt etmez.
 31. Üye’nin diğer üyelerle yaptığı mesajlaşmaların toplam sayısı Uygulama’nın Sahibi’nin belirlediği limiti aşarsa Üye’nin gönderdiği ve/veya aldığı mesajlar en eski tarihten başlanarak Uygulama’nın Sahibi tarafından silinebilir. Uygulama’ya Uygulama’nın Sahibi tarafından belirlenen bir süre boyunca hiç giriş yapmaması halinde Üye’nin tüm mesajları Uygulama’nın Sahibi tarafından silinebilir.
 32. Veri iletişim hatlarındaki, internet trafiğindeki, ağ cihazlarındaki, sunucu donanımlarındaki sorunlardan ve diğer teknik problemlerden kaynaklanan nedenlerle, ilgili sistemlerin bakımı veya yazılım güncellemesi nedeniyle Uygulama’ya erişimde kesinti olabilir. Uygulama’nın Sahibi, bu kesintilerden dolayı yaşanabilecek iletişim sorunları da dahil tüm sorunlardan ve bunların doğrudan ve dolaylı sonuçlarından sorumlu değildir.
 33. Uygulama’nın Sahibi, Uygulama’da yer alan tasarım, içerik ve diğer tüm özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, silme, çıkarma, yenisini ekleme, geçici veya kalıcı olarak Uygulama üzerinden verilen hizmetleri tamamen veya kısmen durdurma hakkına sahiptir. Üye, Uygulama üzerinden verilen hizmetlerin durdurulması veya Uygulama’daki değişiklikler nedeniyle hak ve tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 34. Uygulama’nın Sahibi, Uygulama’nın hatasız ve güvenli olduğunu veya tespit edilen hataların çözüleceğini taahhüt etmez. Şu sorunlardan dolayı yaşanabilecek zarar ve kayıplar, iletişim sorunları, yaralanma ve ölüm de dahil tüm sorunlardan ve bunların doğrudan ve dolaylı sonuçlarından Uygulama’nın Sahibi sorumlu değildir:
  • Uygulama’dan kaynaklanan herhangi bir hata,
  • Uygulama içerisinde üyeler veya kullanılan cihaz veya yazılımlar tarafından yüklenmiş hatalı veya yanlış bilgi ve içerikler,
  • Üyelerin profil ayarlarının veya içeriğinin veya konumunun veya diğer bilgilerinin kaydedilmemesi, silinmesi, bozulması, karışması veya hatalı gönderimi, gecikmeler,
  • Üyelere ve/veya üyelerin bilgilerine hukuka aykırı veya yetkisiz erişimler,
  • Uygulama’nın kullanıldığı veya Uygulama’yla ilgili e-posta gibi diğer materyallere erişilen cihazlarda, veri tabanlarında, internet bağlantılarında yaşanabilecek sorunlar,
  • Olası diğer sorunlar
  Üye, bu sorunlar nedeniyle Uygulama’nın Sahibi’nden hak ve tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 35. Uygulama’nın Sahibi tarafından Uygulama’ya yerleştirilmiş tasarımların, ticari markaların, logoların, sloganların, yazılım kodlarının, grafiklerin, metinlerin ve diğer tüm bileşenlerin fikri mülkiyet hakları Uygulama’nın Sahibi’ne aittir. Uygulama içerisinde, hakları üyelere veya üçüncü şahıslara ait yazılı, resimli, sesli, görsel ve diğer türlerde materyaller de bulunmaktadır. Üye, Uygulama’nın Sahibi’nin yazılı izni olmadan her hakkı saklı olan bu materyallerin ve içeriğin herhangi bir bölümünü veya tamamını, değiştirmeden veya değiştirmek suretiyle hiçbir şekilde paylaşamaz, çoğaltamaz, satamaz, sergileyemez ve dağıtamaz. Bu materyaller ve içerik, Uygulama’nın Sahibi’nin yazılı izni olmadan diğer mobil uygulamalarda, internet sitelerinde, gazete, televizyon, radyo, dergi ve diğer mecralarda ve reklamlarda yayınlanamaz. Üyelerin Uygulama içindeki ekran görüntüsü, isim, fotoğraf, link, mesaj, aktivite, konum veya herhangi bir profil bilgisi kopyalanarak başka bir ürün veya hizmet için kullanılamaz.
 36. Üye, internet üzerinden veri nakli ve internete açık sistemlerde verilerin korunmasında çeşitli güvenlik riskleri olduğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 37. Uygulama’nın Sahibi, herhangi bir nedenle bir üyenin üyeliğini iptal ederse ilgili üyelik hesabında yer alan bilgi ve içerikler silinebilir veya üye tarafından erişilemez hale gelebilir, Uygulama’nın Sahibi bu bilgi ve içeriklerin kaybolmasından veya artık üye tarafından erişilememesinden sorumlu değildir. Uygulama’nın Sahibi, daha önce üyeliği iptal edilmiş kişilerin Uygulama’ya yeniden üye olmalarını engelleyebilir.
 38. Şu nedenlerle diğer üyelerin, üçüncü şahısların ve/veya Uygulama’nın Sahibi’nin uğradığı zarar ve kayıplardan dolayı Uygulama’nın Sahibi’nin, onun yetkililerinin, temsilcilerinin veya diğer çalışanlarının bir bedel ödemesi halinde, Uygulama’nın Sahibi’nin kendi yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, Uygulama’nın Sahibi bu bedelin tüm ferileriyle birlikte Üye’den tazminini isteyebilir:
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin Üye tarafından ihlali,
  • Uygulama’nın Sahibi’nin sorumlu olmadığı bir konudaki Üye sorumluluğu, kusuru veya ihmali,
  • Üye’nin Uygulama içinde bulundurduğu herhangi bir içeriğin yasalara aykırı olması veya üçüncü şahısların haklarını (fikri mülkiyet hakları, kişisel gizlilik hakları, vb.) ihlal etmesi
  Üye bu durumda istenen bedeli karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 39. Şu nedenlerle diğer üyelerin veya üçüncü şahısların uğradığı zarar ve kayıplardan dolayı Üye’nin bir bedel ödemesi halinde, Üye, Uygulama’nın Sahibi’nden, onun yetkililerinden, temsilcilerinden veya diğer çalışanlarından avukatlık masrafları gibi masraflar da dahil olmak üzere bedelin tamamını veya bir kısmını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin Üye tarafından ihlal etmesi,
  • Uygulama’nın Sahibi’nin sorumlu olmadığı bir konudaki Üye sorumluluğu, kusuru veya ihmali,
  • Üye’nin Uygulama içinde bulundurduğu herhangi bir içeriğin yasalara aykırı olması veya üçüncü şahısların haklarını (fikri mülkiyet hakları, kişisel gizlilik hakları, vb.) ihlal etmesi
 40. Uygulama'da belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve ücretsiz üyelerden daha fazla haklara sahip olunan ücretli kredi hizmeti de sağlanmaktadır. Ücretli kredi ücreti ve diğer Uygulama içi satın almalar, Üye'nin Uygulama'yı kullandığı cihaza ve işletim sistemine bağlı olarak Apple iTunes veya Google Play Store hesapları üzerinden gerçekleşmektedir. Uygulama içerisinde Üye'nin kredi kartı bilgisi alınmamaktadır. Ücretli hizmetler, ödemenin gerçekleştiği bilgisi Apple veya Google sunucuları tarafından onaylandıktan sonra geçerli olarak başlar.
 41. Üye'nin satın aldığı ücretli kredi avantajlarından kesintisiz yararlanmaya devam edebilmesi için ücretli kredisi sona erdiğinde otomatik olarak yenilenmektedir. Otomatik yenileme sadece Üye tarafından satın almayı yaptığı Apple iTunes veya Google Play Store hesabındaki üyelik ayarlarından sona erdirilebilir, sona erdirilmediği sürece kredi sona ermesinden önce Apple veya Google tarafından yenilenmeye çalışılacaktır. Otomatik yenileme iptalinin kredi sona ermesinden ne kadar süre önce yapılması gerektiği, satın alma yapılan Apple iTunes veya Google play platformları tarafından belirlenmektedir ve genellikle üyeliğin sona ermesinden en geç 24 saat önce iptal edilmesi gerekmektedir. Otomatik kredi yenileme iptalinin ilgili satın alma platformunda belirtilen şekilde ve sürede yapılmaması durumunda Üye Uygulama'nın Sahibi'nden hiçbir koşulda hak iddiasında veya herhangi bir talepte bulunamaz.
 42. Otomatik yenilemenin Üye tarafından iptal edildiği veya başka bir nedenden dolayı yenilenmediği durumda ücretli kredi ile sağlanan hizmetler sona erecek ve Üye ücretsiz sağlanan hizmetlerden faydalanmaya devam edecektir.
 43. Uygulama'nın Sahibi’nin, çeşitli kampanyalar veya ticari kararları doğrultusunda diğer üyeler için ücretli kredisi otomatik yenilenen Üye’nin ilk üyeliğindeki hüküm ve şartlardan daha olumlu ya da olumsuz şartlarda üyelik imkanı sunuyor olması halinde dahi, Üye otomatik yenileme halinde ilk üyeliğindeki aynı hüküm ve şartlara tabi olabileceğini ve kendisinden otomatik yenileme tarihindeki güncel ücretli üyelik tutarı tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 44. Bir Apple iTunes veya Google Play Store hesabından satın alınan ücretli kredi ve tüm diğer Uygulama içi satın almalar hangi üye tarafından alınmışsa sadece o üye tarafından kullanılabilir, başka bir üye tarafından kullanılamaz.
 45. Kullanım Sözleşmesi'nin Üye tarafından ihlal edilmesi halinde, Üye’nin kredi ve tüm diğer satın almaları derhal iptal edilir ve Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez.
 46. Hizmet bedelinin iadesi gereken durumda Üye'ye nakit para ile ödeme yapılamaz. İade, Üye'nin ödemeyi yaptığı Apple iTunes veya Google Play Store hesabında gerçekleşecektir. Apple iTunes hesabıyla yapılan satın almalarda ücret iadeleri Uygulama'nın Sahibi değil Apple firması tarafından ele alınmaktadır, Üye'nin ücret iade talebi için Apple firmasına talepte bulunması gerekir. Google Play Store hesabından yapılan satın almalarda Üye'nin ücret iade talebi için Uygulama'nın Sahibi’ne satın almaya ait sipariş numarası (order number) bilgisini de içeren bir mesaj göndermesi gerekir. Ücret iadesi taleplerinin kabul edilebilmesi için satın alma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.
 47. Uygulama’nın Sahibi’nin herhangi bir nedenle Üye’ye karşı maddi yükümlülüğü, Üye’nin Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak için üyeliği boyunca Uygulama Sahibi’ne ödediği miktarı aşamaz. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklere bağlı olarak herhangi bir nedenle hak iddiası veya maddi talepte bulunmak için buna neden olayın gerçekleşmesinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde yazılı başvurusunu yapmak zorunda olduğunu, aksi takdirde herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 48. Üye’nin vefat etmesi halinde Üye’nin Uygulama hesabındaki tüm bilgi, içerik ve satın almalara ilişkin haklar sona erer.
 49. İşbu Sözleşme’nin akdi ile herhangi bir temsilcilik, ortaklık, işbirliği oluşturulmuş sayılmaz.
 50. Uygulama’nın Sahibi, tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda Uygulama’da ilan ederek değiştirebilir ve değişen ve/veya eklenen hükümler ilan edildikleri andan itibaren geçerli sayılır. Her türlü duyuru, sözleşme, uyarı, beyan ve düzenleme Uygulama’nın Sahibi tarafından Uygulama’da yayınlandığı anda işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olur. İşbu Sözleşme Üye’nin tek taraflı beyanlarıyla değiştirilemez. Üye’nin Uygulama’ya giriş yapması ve Uygulama’nın sunduğu hizmetlerden faydalanması her türlü değişikliği kabul ettiği anlamına gelir. Üye yapılan değişikliğe itiraz ederse Uygulama’nın Sahibi üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir.
 51. Doğal afetler, seferberlik ve savaş hali, ağır ekonomik buhran, grev, lokavt, isyanlar, kıtlık, yangın, terör, salgın hastalıklar, karantina, devlet dairesi memur veya temsilcisinin emir veya direktiflerine uyma zorunluluğu, internet ve altyapı arızaları gibi Uygulama’nın Sahibi’nin kontrolü dışında ve önleyemeyeceği durumların (mücbir sebep) ve Uygulama’nın Sahibi’nden kaynaklanmayan tüm teknik ve altyapısal sorunların oluşması durumunda Uygulama’nın Sahibi işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle sorumlu değildir.
 52. İşbu Sözleşme’nin bazı hükümleri yasal olarak geçersiz ise veya geçersiz hale gelirse, diğer hükümleri geçerli kalmaya devam edecektir.
 53. Uygulama’nın Sahibi’nin işbu Sözleşme’de belirtilen haklardan veya yetkilerden veya yaptırımlardan birini uygulamaması veya kısmen uygulaması veya gecikmesi, söz konusu haktan veya takip eden haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu yönde bir teamül oluşturmaz.
 54. Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak sulhen çözüme ulaştırılamayan her türlü ihtilafta Türk Hukuku uygulanacak ve ihtilafın halli bakımından İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olacaktır.