Sayın Kullanıcımız

  Toome – Soru Sor, Eşleş ve Sohbet et! IOS ve Google Play Store uygulamasını kullandığınız için teşekkür ederiz.
  Datanext Teknoloji Anonim Şirketi olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Datanext Teknoloji Anonim Şirketi tarafından, Google Play Store ve IOS AppStore sanal mağazaları üzerinden uygulamamızı indiren kullanıcılara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar konusunda veri sahibi kullanıcılarımızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede, hizmet ve ürünlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere Toome ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) ve ayrıca Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.
  Toome – Soru Sor, Eşleş ve Sohbet et! Uygulamasını yukarıda belirtmiş olduğumuz sanal mağazalardan indirerek kullanıyor olmanız nedeniyle şahsınıza ait kişisel verilerinizden; bizimle paylaşmış olduğunuz ad-soyad, doğum tarihi, konum, e-posta adresi, cinsiyetiniz ve ilgilendiğiniz cinsiyet, telefon numarası, profil fotoğrafı ve biyografi bilgileriniz, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler, şirketin sağlayacağı internet erişimi üzerinden internet kullanmanız halinde 5651 sayılı Kanun gereği tutulacak log kayıtlarınız fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir.
  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin sorularınızı support@toomeapp.com adresine e-posta göndererek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 1. Veri sorumlusu

  Datanext Teknoloji Anonim Şirketi Adres: Orhangazi Mah. Teknopark Cad. No:1/127 Merkez/Düzce, Vergi Kimlik No: 3230544893, 6698 sayılı Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.
 2. Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

  Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Toome – Soru Sor, Eşleş ve Sohbet et! tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:
  Toplanan kişisel verileriniz,
  • Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan Toome – Soru Sor, Eşleş ve Sohbet et! Kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve yönetmek
  • Üyelik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikâyet yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi, amaçlarıyla ve ayrıca uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
  • Uygulamamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
  • Uygulamamız ve uygulamamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
  • Uygulamamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla
  6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 3. Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

  İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;
  Toplanan kişisel verileriniz,
  • Başka kullanıcılar ile:
  • Uygulama üzerinde profil bilgilerinizi açıkladığınızda, başka kullanıcılarla bilgi paylaşırsınız.
  • Hizmet sağlayıcı ve ortaklarımız ile:
  • Hizmetlerimizi yürütmemizi ve iyileştirmemizi sağlamak için üçüncü taraflardan yararlanırız. Bu üçüncü taraflar, veri barındırma ve bakım, analitik, müşteri hizmetleri, pazarlama, reklam, ödeme işleme ve güvenlik faaliyetleri gibi çeşitli görevlerde bize destek olur.
  • Kurumsal işlemler için:
  • Tamamen veya kısmen bir birleşme, alım, edinim, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden düzenleme, tasfiye, iflas veya diğer yönetim veya kontrol değişikliğinde yer almamız durumunda bilgilerinizi aktarabiliriz.
  • Yasanın gerektirdiği durumlarda:
  • Aşağıdakiler için makul şekilde gerekli olması durumunda bilgilerinizi açıklayabiliriz: (i) Mahkeme kararı, celp veya arama emri, kamu / kolluk kuvveti soruşturması gibi yasal bir sürece veya diğer yasal gerekliliklere uymak, (ii) suçun önlemesi veya saptanmasına (her iki durumda da geçerli yasaya tabi olacak şekilde) destek vermek veya (iii) herhangi bir kişinin güvenliğini korumak.
  • Uygulamamız ve uygulamamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, uygulamanın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla,
  • İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Toome – Soru Sor, Eşleş ve Sohbet et! Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 4. Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

  Kişisel verileriniz uygulamamız tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, uygulamamız kanalıyla, Toome – Soru Sor, Eşleş ve Sohbet et! üyelik başvurunuzun alınması, üyelik sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikâyet yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi, üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi hukuki sebebiyle toplanmaktadır.
 5. Hangi Verileriniz İşliyoruz?

  Toome – Soru Sor, Eşleş ve Sohbet et! Uygulaması, hizmetlerimize kaydolurken ve/veya Hizmetlerimizi kullanırken bize verdiğinizde sizinle ilgili kişisel verileri topluyoruz.Üyelik sürecinin tamamlanması ve sonrasında uygulamamızın sizin açınızdan sorunsuz işleyebilmesi amacıyla:
  • Hesap oluşturduğunuzda ad-soyad, doğum tarihi, konum, e-posta adresi, cinsiyetiniz ve ilgilendiğiniz cinsiyet, telefon numarası, profil fotoğrafı ve biyografi bilgileriniz, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve ekleri.
  • Ücretli bir hizmete abone olduğunuzda ya da (iOS veya Android gibi bir platform aracılığıyla yapmak yerine) doğrudan bizden bir alım gerçekleştirdiğinizde, bize veya ödeme hizmeti sağlayıcımıza banka veya kredi kartı numaranız ve diğer finansal bilgileriniz gibi bilgileri,
  • Diğer kullanıcılarla sohbetlerinizi ve yayımladığınız içerikleri de hizmet faaliyetlerinin parçası olarak işleriz,
  • Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız (örn: Oturum açtığınız tarih ve saat, kullandığınız özellikler, aramalar, tıklamalar ve size gösterilen sayfalar, yönlendiren web sayfasının adresi, tıkladığınız reklamlar) ve diğer kullanıcılarla nasıl etkileşim kurduğunuz (örn: Bağlantı ve etkileşim kurduğunuz kullanıcılar, iletişiminizin saat ve tarihi, gönderip aldığınız mesaj sayısı) gibi konularda hizmetlerimizdeki etkinliklerinize ilişkin bilgiler,
  • IP adresi, cihaz kimliği ve türü, cihaza özgü ve uygulama ayarları ve özellikleri, uygulama çökmeleri, reklam kimlikleri (Google'ın AAID ve Apple'ın IDFA kimlikleri gibi cihaz ayarlarınıza giderek sıfırlayabileceğiniz rastgele üretilmiş numaralar), tarayıcı türü, sürümü ve dili, işletim sistemi, zaman dilimleri, tanımlama bilgileriyle ilişkilendirilen tanıcılar, cihazınız veya tarayıcınızı benzersiz şekilde tanımlayabilecek diğer teknolojiler (örn: IMEI/UDID ve MAC adresi) gibi yazılım ve donanım bilgileri,
  • Bize izin verirseniz, kullandığınız hizmete bağlı olarak GPS, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantıları gibi çeşitli yollarla kesin coğrafi konumunuzu (enlem ve boylam) toplayabiliriz. Coğrafi konumunuzun toplanması, bize verdiğiniz izin buna açıkça izin veriyorsa, hizmetleri kullanmadığınız zamanlarda bile arka planda gerçekleşebilir,
  • Güvenlik, taraflar arasında sözleşmenin kusursuz ifası ve yasal zorunluluk nedeniyle uygulamanın kullanılıyor olduğu cihaza ait IP adresi bilgileri,
  Datanext Teknoloji Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı kanunun öngörmüş olduğu şekilde muhafaza ediliyor olup, bu hususta kanunun kullanıcılarımıza tanıyor olduğu yasal haklarınız saklıdır.
 6. Kanun gereğince yasal haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:
  support@toomeapp.com adresine yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;
  a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 7. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Orhangazi Mah. Teknopark Cad. No:1/127 Merke/Düzce adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini datanext@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.
  Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.
  Datanext Teknoloji Anonim Şirketi’ne yöneltmiş olduğunuz:
  • Taleplerin reddedilmesi veya
  • Verilen cevaptan memnun kalmamanız veya
  • Cevap verilmemesi
  Halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunabilirsiniz