1. Toome Android veya IOS mobil uygulamasını ve www.toomeapp.com web sitesini (birlikte “Uygulama” denecektir) kullanmadan ve üye olmadan önce, Uygulama ve onun tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi tarafından Uygulama’nın üyelerine ait bilgilerin toplanması, saklanması, kullanılması, paylaşılması ve açıklanması konusundaki koşulları düzenleyen bu metni (“Gizlilik Koşulları”) okuyunuz ve tüm maddeleri kabul etmiyorsanız üye olmayınız ve Uygulama’yı kullanmayınız. Uygulama’ya üye olmanız veya Uygulama’yı kullanmanız, aşağıdaki tüm şartları dikkatlice okuyup anlamış ve kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecektir.
 2. Gizlilik Koşulları, Uygulama’nın tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olan Datanext Teknoloji Anonim Şirketi (“Uygulama’nın Sahibi”) ile Uygulama’ya üye olan kişi (“Üye”) arasında Üye Uygulama’yı ziyaret ettiği, Uygulama’ya giriş yaptığı veya üyeliğinin başladığı andan itibaren geçerlidir. Başka bir internet sitesi, mobil uygulama, şirket veya tüketici ile ilgili bilgiler bu Gizlilik Koşulları kapsamına girmez.
 3. Uygulama’ya üye olmak için kişilerin kendilerine ait bir Facebook hesabı olması zorunludur ve üye olurken bu hesap mutlaka kullanılır. Üye Uygulama’ya Facebook hesabıyla üye olurken Facebook hesabındaki bazı bilgilere Uygulama tarafından erişilmesine onay vermiş olur. Bu bilgilere örnekler şunlardır: Üye’nin temel Facebook profil bilgileri, e-posta adresi, fotoğrafları, doğum tarihi, arkadaş listesi, eğitim hayatı, çalışma hayatına, kişisel açıklamana, Beğenilerine.
 4. Üye Uygulama’yı kullanırken veya Uygulama’nın Sahibi ile herhangi bir nedenle iletişim kurduğunda Üye’den alınabilecek adres, telefon numarası, finansal bilgiler gibi herhangi bir bilgi Uygulama’nın Sahibi tarafından kaydedilebilir ve saklanabilir.
 5. Üye’nin üye olurken kullandığı Facebook hesabından veya doğrudan Uygulama içerisinden alınan Üye’ye ait şu bilgiler tüm diğer üyeler tarafından görüntülenebilir:
  • Facebook hesabından yüklenen fotoğraflar,
  • Facebook hesabından alınan cinsiyet bilgisi,
  • Facebook hesabından veya doğrudan Uygulama içerisinden alınan yaş bilgisi,
  • Facebook hesabından alınan okul bilgisi,
  • Facebook hesabından alınan iş bilgisi,
  • Uygulama ‘ya en son yaklaşık olarak ne kadar süre önce giriş yaptığı,
  • Uygulama ’ya en son giriş yaptığı andaki yaklaşık konumunun görüntüleyen kişinin konumuna yaklaşık uzaklığı,
  • Görüntüleyen kişiyle ortak üyesi Facebook arkadaşlarının sayısı ve kim oldukları
  • Görüntüleyen kişiyle ortak üyesi Facebook sayfa beğenilerine
 6. Üye’nin üye olurken kullandığı Facebook hesabından alınan isim bilgisi, üyeler Uygulama içerisinde karşılıklı olarak birbirini beğendikten ve bu sayede eşleştikten sonra sadece eşler tarafından görüntülenebilir, eşleşilmeyen üyeler tarafından görüntülenemez. Soy isim bilgisi hiçbir üye tarafından görüntülenemez.
 7. Üye Uygulama’ya Facebook hesabıyla giriş yaptığında, Facebook hesabındaki profil resmi Uygulama içindeki ilk profil resmi olarak kaydedilir ve daha sonra Üye tarafından değiştirilebilir.
 8. Üyeler ancak Uygulama içerisinde karşılıklı olarak birbirini beğendiklerinde ya da profil sorularına doğru cevap verdiklerinde ve bu sayede eşleştikten sonra eşleştikleri üyelerle mesajlaşabilirler, eşleşmedikleri veya eşleşmeleri sona eren üyelerle mesajlaşamazlar. Üyeler arasındaki mesajlaşmalar sadece ilgili taraflarca görüntülenebilir, diğer üyelerce görüntülenemez.
 9. Üye Uygulama içerisindeki özel mesajlaşmalarında ve diğer üyelere açık alanlarda, Uygulama tarafından zorunlu tutulanlar dışında kişisel bilgilerini yayınlayamaz ve paylaşamaz. Kişisel bilgilerini korumak Üye’nin sorumluluğundadır.
 10. Üye Uygulama’ya her girdiğinde veya kullanım esnasında giriş yaptığı cihazdan bazı bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Bu bilgilere örnekler şunlardır: cihazın IP adresi, cihazın üreticisi tarafından cihaza atanan ID bilgisi, cihazın tipi, cihazın işletim sisteminin tipi ve yazılım versiyonu, cihazın her türlü coğrafi konum bilgisi.
 11. Uygulama’nın Sahibi, üyelerin profil bilgilerini, Facebook hesaplarından alınan tüm bilgileri ve içerikleri, Uygulama içerisindeki aktivitelerine dair oluşan tüm bilgileri, Üye’nin Uygulama içerisinden diğer üyelere gönderdiği mesajları ve paylaştığı diğer tüm içerikleri, diğer internet sitesi ve mobil uygulamalardaki aktivitelerini herhangi bir yerde bulunan cihaz veya veri tabanlarında muhafaza edebilir, muhafaza ettiği bu bilgileri özel programlar ile tarayabilir, inceleyebilir, kullanabilir, paylaşabilir, açıklayabilir.
 12. Uygulama’nın Sahibi üyeler hakkındaki bilgileri ve içerikleri özellikle şu amaçlarla, fakat bu listeyle sınırlı olmamak kaydıyla, kullanabilir:
  • Ürün ve hizmetlerini sunmak ve iyileştirmek, üyeleri ve eğilimlerini daha iyi anlamak, hataları teşhis edip düzeltmek,
  • Üyelere özelleştirilmiş hizmet, reklam ve teklifler sunmak, müşteri hizmetleri sunmak, üyelerin hesaplarını yönetmek,
  • Mobil uygulama analitiği ile Uygulama’nın kullanımı hakkında iç görü üretmek,
  • Uygulama’nın Sahibi’nin veya başka bir kişinin haklarını, varlığını veya güvenliğini korumak,
  • Gizlilik Koşulları’na ve Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmasını sağlamak,
  • Yasal zorunluluklara uymak
 13. Uygulama’nın Sahibi üyelerin özel/gizli/ticari ve diğer bilgilerini şu gibi konularda destek aldığı temsilcileri ve hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabilir: Destek hizmetleri, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti, Uygulama’nın Sahibi adına e-posta veya süreli haber gönderimi, Uygulama’nın Sahibi’nin sunduğu hizmetler hakkında danışma ve bu hizmetler hakkında başvuru yapma amaçlı üyelerle ilişki kurulması, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, reklam takibi ve analitiği, üye bilgilerinin doğrulanması, anket uygulamalarının gerçekleştirilmesi. Uygulama’nın Sahibi bu kuruluşlara üyelerin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumaları ve başka amaçlarla kullanmamaları konusunda uyarıda bulunur.
 14. Uygulama’nın Sahibi aşağıdaki durumlarda üyelere ait özel/gizli/ticari ve diğer bilgileri açıklama hakkına sahiptir:
  • Uygulama’nın Sahibi’nin yasal mevzuat uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda,
  • Uygulama’nın Sahibi’nin yasal haklarını kullanmak istemesi durumunda,
  • Uygulama’nın Sahibi’nin yasal iddialara karşı kendisini savunması gereken durumlarda,
  • Uygulama’nın Sahibi’nin şu durumlar için inceleme, önleme veya başka işlemler yapabilmek için gerekli gördüğü hallerde: Yasadışı faaliyetler, sahtecilik veya dolandırıcılık şüphesi, Kullanım Sözleşme’sine ve diğer sözleşme ve koşullara uyulmasını sağlamak, Uygulama’nın Sahibi’nin veya başka bir kişinin haklarını, varlığını veya güvenliğini korumak.
 15. Sosyal medya platformları (örneğin Facebook) Üye’nin Uygulama’ya giriş yaparken kullandığı sosyal medya hesapları aracılığıyla Üye ve Üye’nin Uygulama’yı kullanımı hakkında bilgi toplayabilir veya Uygulama tarafından bazı bilgilerin sosyal medya platformlarına gönderilmesini zorunlu tutabilir, Uygulama’nın Sahibi kullanılan sosyal medya platformları tarafından toplanabilecek bilgilerin gizliliğinden ve kullanımından sorumlu değildir.
 16. Üye, Uygulama’daki kullanım tercihlerini Uygulama içindeki profil ayarlarından görebilir ve değiştirebilir. Bu bilgiler Uygulama’nın Sahibi tarafından Üye'nin cihazı ve/veya sunucular üzerinde kaydedilir.
 17. Üye, Uygulama’daki profil bilgilerini Uygulama içindeki profil ayarlarından görebilir, profil bilgilerinin bazılarını Uygulama içindeki profil ayarlarından, bazılarını Facebook hesabından değiştirebilir. Uygulama’nın Sahibi, cinsiyet ve yaş gibi bazı profil ayarlarının üye olduktan sonra değiştirilmesini engelleyebilir veya değiştirme sayısına sınır koyabilir.
 18. Uygulama veya Uygulama’nın Sahibi Üye’nin mobil cihazına bildirimler gönderebilir. Üye, Uygulama’yı mobil cihazından silerek bu bildirimlerin tamamını almayı engelleyebilir.
 19. Uygulama içerisinde başka internet siteleri veya mobil uygulamalar veya üçüncü şahıslarla ilgili çeşitli link’ler ve banner’lar bulunabilir. Üye bu site, mobil uygulama veya şahıslarla temasa veya ilişkiye geçerken dikkatli olmalıdır. Bu site ve uygulamaların operatörleri Üye ile ilgili çeşitli bilgileri toplayabilirler ve bu bilgileri Uygulama’nın Sahibi’nin kullanacağından farklı amaçlarla kullanabilirler. Uygulama’nın Sahibi bu site/mobil uygulama/şahısların işlemlerinden ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.
 20. Üye’nin e-posta adresi ve diğer kişisel bilgileri, Uygulama’nın kullanımını daha etkin hale getirmek amacıyla Uygulama’daki işlemler ve aktivitelerle ilgili Üye ile bağlantıya geçmek, Uygulama’nın Sahibi’nin, temsilcilerinin ve hizmet sağlayıcılarının ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve teklifler sunmak için kullanılabilir. Üye işbu Gizlilik Koşulları'nı kabul etmekle Uygulama'nın Sahibi'nin, temsilcilerinin ve hizmet sağlayıcılarının Uygulama’daki işlemler ve aktivitelerle ilgili Üye ile e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri üzerinden bağlantıya geçmelerine, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmalarına ve teklifler sunmalarına onay vermiş olur.
 21. Uygulama’nın Sahibinin destek aldığı temsilcileri ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşmış olduğu üye bilgilerinin sonradan Üye tarafından değiştirilmesi halinde, değişikliklerin bu temsilci ve hizmet sağlayıcılar tarafından da uygulanması için Üye’nin bu temsilci ve hizmet sağlayıcılarla doğrudan temasa geçmesi gerekebilir.
 22. Üye’nin internet üzerinden veri naklinde ve internete açık sistemlerde verilerin korunmasında çeşitli güvenlik riskleri olduğunun bilincinde olması gerekir. Uygulama’nın Sahibi, üyelerin tüm özel bilgilerinin korunması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir, fakat bu bilgilerin her zaman güvenli bir şekilde korunacağını garanti ve taahhüt etmez.
 23. Uygulama’ya girişte kullanılan her türlü kullanıcı adı, şifre, vb. gizli bilgilerin korunması, Üye’nin Uygulama’ya giriş yaptığı cihazın yetkisiz kişilerin erişiminden korunması, kullanım sonunda Uygulama’dan (Uygulama ayarlarındaki çıkış işlemi ile) ve mobil cihazında yüklüyse Facebook mobil uygulamasından ve varsa diğer Facebook girişlerinden çıkış yapması Üye’nin sorumluluğundadır.
 24. Üye istediği zaman Uygulama içerisindeki profil ayarlarından profilini pasif hale getirebilir ve bu sayede diğer üyelerin kendi profilini görmesini engelleyebilir, bu durumda kendisi de diğer üyeleri göremeyecektir fakat eşlerini görmeye devam edecektir ve eşleri de kendisini görmeye devam edecektir. Üye istediği zaman pasif hale getirdiği profilini Uygulama içerisindeki profil ayarlarından tekrar aktif hale getirebilir.
 25. Üyeliğin iptali halinde Üye’nin bazı bilgileri Uygulama ve/veya Uygulama’nın Sahibi tarafından saklanmaya devam edecektir.
 26. Uygulama’nın Sahibi’nin iflası, varlık satışı, başka bir şirketi satın alması, başka bir şirket kurması veya ortak olması, başka bir şirketle birleşmesi, başka bir şirkete satılması gibi yeniden yapılanma hallerinde, Uygulama’nın Sahibi, üyelere ait özel/gizli/ticari bilgileri başka bir şirkete transfer etme hakkına sahiptir.
 27. Bu Gizlilik Koşulları üçüncü şahıslar veya kuruluşlar için herhangi bir hak yaratmaz, üyelerin bilgilerinin paylaşılmasını veya açıklanmasını zorunlu kılmaz.
 28. Uygulama’nın Sahibi Gizlilik Koşulları’nı herhangi bir zamanda Uygulama’da ilan ederek değiştirebilir ve değişen, eklenen, silinen şartlar ilan edildikleri andan itibaren geçerli sayılır. Gizlilik Koşulları metni üyeler tarafından periyodik olarak takip edilmelidir.